Sådan lyder ooono trafikalarm

Første gang forbindelse

Sådan lyder ooono, første gang den forbinder til en telefon

Forbinder

Sådan lyder ooono, når den automatisk forbinder til din telefon, når du begynder at køre

Alarm

Sådan lyder en ooono alarm 30 sekunder før en fotovogn eller anden hastighedskontrol

Bekræft indrapportering

Sådan lyder ooono, når den bekræfter, at du har trykket på knappen for at indrapportere eller bekræfte en fotovogn eller anden hastighedskontrol.

Ingen forbindelse

Sådan lyder ooono, hvis den ikke kan få forbindelse til din telefon – f.eks. hvis Bluetooth ikke er slået til på telefonen.