Vilkår & Betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Tak, fordi du bruger ooono®.

Hvis du vil bruge applikationen, skal du acceptere vores vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser gælder for din adgang til og brug af ooono®-enheden og ooono® connect-appen til iOS og Android samt alle andre produkter og tjenester, der samlet betegnes “tjenesterne” og leveres af Autovice A/S. Disse vilkår udgør en fuldt ud bindende aftale mellem Autovice A/S, inklusive dennes associerede selskaber og datterselskaber, og dig. Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt, og kontakt os, hvis du har spørgsmål. Ved at acceptere vilkårene og betingelserne accepterer du automatisk vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Ved at bruge vores tjenester accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

BERETTIGELSE

Tjenesterne må kun bruges af personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning. Tjenesterne er ikke tilgængelige for børn. Ved at blive bruger, erklærer og garanterer du, at du har ret, myndighed og evne til at indgå og underkaste dig nærværende vilkår og betingelser

VORES TJENESTE

ooono® er en fællesskabsbaseret trådløs enhed og applikation, som advarer dig om fartkontroller og forhindringer på vejen ved at sende advarsler i realtid til billister om deres trafikale forhold. ooono® leveres med forudinstallerede kort med placeringen af tusindvis af fartkontroller og vigtige forhindringer på vejen i mere end 50 lande. Derudover bruger ooono® sine mange millioner brugere til at markere og opdatere placeringen af fartkontroller og forhindringer på vejen. ooono® connect-appen giver dig friheden til at specificere, hvilken slags information i realtid du ønsker om vejsikkerhed, og hvornår. Du kan nemt ændre dine indstillinger på farten. Enkelt, praktisk og let at bruge. Du kan bare køre, undgå bøder og være sikker på vejen.

BRUG AF OOONO

Du må kun bruge tjenesterne i overensstemmelse med nærværende vilkår og betingelser og alle gældende love i det land, hvor du bruger tjenesterne. Du må kun bruge tjenesterne til private og personlige formål. Du må ikke bruge tjenesterne i handelsøjemed. Brug af tjenesterne kan omfatte download af software til din telefon eller en anden enhed. Du accepterer, at vi må opdatere denne software automatisk, og nærværende vilkår og betingelser gælder for alle opdateringer. I henhold til disse vilkår og betingelser giver vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, genkaldelig adgang, som ikke kan overdrages, til at downloade, installere og bruge tjenesterne til dit personlige, ikke-kommercielle formål i nøje overensstemmelse med alle gældende love i det land, hvor de bruges. Ved at acceptere nærværende vilkår og betingelser accepterer og bekræfter du, at tjenesterne kun er beregnet til at bruges som en hjælp under kørslen. Tilliden til og brugen af tjenesterne er på brugerens egen risiko. Love vedrørende brugen af tjenesterne kan variere fra land til land. Brugeren er ansvarlig for at overholde alle færdselslove. Autovice A/S er ikke ansvarlig for brugerens brud på love eller bestemmelser eller bøder, sanktioner, straffe eller meddelelse om påtænkt retsforfølgelse, som er udstedt til en bruger. Vores tjenester må ikke bruges på måder, der ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til nærværende vilkår.

BRUGERBEGRÆNSNINGER

Vores tjenester er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle sprog, i dit land eller på en bestemt placering. I det omfang du vælger at bruge vores tjenester, er du eneansvarlig for at overholde alle gældende love. Du må ikke benytte tjenesterne på uautoriserede måder. Du accepterer desuden ikke at bruge tjenesterne på måder, der på nogen måde krænker eller bryder en anden parts rettigheder, og at Autovice A/S ikke på nogen måde er ansvarlig for en sådan brug ej heller for chikanerende, truende, nedgørende, stødende, krænkende eller ulovlige meddelelser eller overførsler, som du måtte modtage i forbindelse med brug af tjenesterne. Autovice A/S forbeholder sig ret til når som helst at ændre, suspendere, fjerne, deaktivere eller indføre adgangsbegrænsninger eller grænser for tjenesterne uden varsel eller ansvar over for dig.

Hvad angår din brug af tjenesterne, accepterer du, at du ikke vil:

 • kopiere tjenesterne
 • ændre, oversætte, tilpasse eller på anden måde skabe afledte arbejder eller forbedringer af applikationen eller enheden• udføre reverse engineering, adskille, dekompilere, dekode eller på anden måde forsøge af udlede eller få adgang til kildekoden til tjenesterne eller dele af den
 • udføre reverse engineering, adskille, dekompilere, dekode eller på anden måde forsøge af udlede eller få adgang til kildekoden til tjenesterne eller dele af den
 • fjerne, slette, ændre eller skjule varemærker eller meddelelser om copyright, varemærker, patenter eller anden intellektuel ejendom eller ejendomsrettigheder.
 • udleje, lease, udlåne, sælge, give i underlicens, tildele, distribuere, offentliggøre, offentligt udføre eller vise, overdrage eller på anden måde gøre tjenesterne eller funktioner eller funktionalitet i tjenesterne tilgængelig for tredjeparter uanset årsag.
 • installere eller bruge tjenesterne på enheder, der har fået fjernet al sikkerhed eller fået systemkontrolfunktioner deaktiveret eller ændret.
 • fjerne, deaktivere, omgå eller på anden måde oprette eller implementere metoder til at omgå kopieringbeskyttelse, rettighedsforvaltning eller sikkerhedsfunktioner i eller som beskyttelse af tjenesterne.
 • overføre eller introducere virus eller malware til/i tjenesterne
 • overtræde gældende love eller bestemmelser i forbindelse med din brug af tjenesterne
 • chikanere, misbruge, stalke, true eller krænke personer eller enheder, der anvender tjenesterne.
 • videredistribuere eller give tjenesterne i underlicens
 • deltage i scraping, dataudvinding, datahøst, skærm-scraping, dataindsamling eller -indeksering
 • bruge robotter, spiders, scrapers eller andre automatiske metoder til at få adgang til tjenestedatabasen til ethvert formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Autovice A/S

IMMATERIEL EJENDOM

Alle immaterielle ejendomsrettigheder til tjenesterne ejes alene og i deres helhed af Autovice A/S Disse rettigheder omfatter databaserettigheder, copyright, designrettigheder (både registrerede og uregistrerede), varemærker (både registrerede og uregistrerede) og andre lignende rettigheder alle steder i verden sammen med retten til at ansøge om beskyttelse af disse. Alle andre varemærker, logoer, servicemærker, firma- eller produktnavne, der fremgår af tjenesterne, ejes af deres respektive ejere. Du anerkender og accepterer, at alle spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, feedback eller andre oplysninger, som du har givet os, ikke er fortrolige og ejes fuldt og helt af Autovice A/S. Autovice har eksklusive rettigheder, inklusive alle immaterielle ejendomsrettigheder, og er berettiget til ubegrænset brug og udbredelse af disse oplysninger til alle kommercielle og andre formål uden at informere eller kompensere dig.

ERSTATNING

Du er ansvarlig for din brug af tjenesterne, og du accepterer at yde erstatning til og holde Autovice A/S og dennes medarbejdere, ledere, direktører, konsulenter, associerede selskaber, datterselskaber og agenter samt alle tredjepartsannoncører skadesløse i forbindelse med alle krav, erstatningskrav, udgifter, tab og erstatningsforpligtelser, der måtte opstå som følge af dit brud på nærværende vilkår, herunder rimelige advokatsalærer og -omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af: (a) din adgang til, brug af eller påståede brug af tjenesterne; (b) dit brud på enhver del af disse vilkår, erklæringer, garantier eller aftaler, der henvises til i disse vilkår, eller enhver gældende lov eller bestemmelse; (c) dit brud på tredjeparters rettigheder, herunder alle immaterielle ejendomsrettigheder eller reklame-, fortroligheds- eller andre ejendomsrettigheder eller retten til privatlivets fred; (d) enhver tvist eller sag mellem dig og en tredjepart; og (e) alle krav, der er fremsat på grund af svindel eller påstået svindel, tilsigtede forseelser, kriminelle handlinger eller grov forsømmelse fra din side. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, forbeholder Autovice A/S sig ret til for egen regning at påtage sig eneforsvaret og kontrollen i forbindelse med enhver sag, der ellers vedrører et krav om erstatning fra dig (uden at begrænse dine erstatningsforpligtelser i forbindelse med den pågældende sag), og i så fald accepterer du at samarbejde i vores forsvar i forbindelse med dette krav.

PRIVATLIVETS FRED OG PERSONLIGE OPLYSNINGER

Autovice respekterer privatlivets fred under din brug af vores tjeneste. Vi indsamler, deler eller sælger ikke personlige oplysninger med/til tredjepart. Læs vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som gælder for tjenesterne, for at få yderligere oplysninger. Vi anbefaler, at du jævnligt tjekker, om politikken om beskyttelse af personlige oplysninger er blevet opdateret.

INDSAMLING AF OPLYSNINGER

Vi kan indsamle oplysninger om, hvor ofte du bruger tjenesterne, eller hvor ofte bestemte funktioner i tjenesterne bruges. Disse oplysninger indsamles anonymt og på en måde, der ikke identificerer dig personligt. Vi kan bruge disse oplysninger til at registrere brede brugertendenser og på anden måde forbedre vores produkter og tjenesterne. Brugen af placeringsbaserede tjenester i applikationen, som kan omfatte trafik- og fartkameraoplysninger, medfører, at din enheds fysiske placering registreres, så vi kan levere sådanne placeringsbaserede tjenester til dig. Disse placeringsoplysninger indsamles anonymt på en måde, der ikke identificerer dig personligt.

SAMTYKKE TIL BRUG AF DATA, DER IKKE ER PERSONLIGE

Autovice kan indsamle og bruge tekniske data, brugsstatistik og relaterede oplysninger, herunder men ikke begrænset til tekniske oplysninger om din enhed, brug af tjenesterne, som indsamles jævnligt for at lette leveringen af softwareopdateringer, produktsupport og andre tjenester til dig (hvis det er relevant). Autovice A/S kan bruge disse oplysninger, forudsat at de er i et format, der ikke afslører din identitet, for at forbedre og rapportere om sine produkter eller levere tjenester eller teknologier til dig. Autovice kan også indsamle og overføre oplysninger, f.eks. din placering, hastighed og retning, dvs. flydende bildata, for at forbedre kvaliteten af tjenesten. Autovice kan dele disse oplysninger eller sælge dem med/til tredjeparter. Disse data er anonyme, når de deles og sælges, så de ikke identificerer dig personligt. Du giver Autovice A/S en uophørlig, uopsigelig, verdensomspændende licens til at bruge, gengive, distribuere, redigere og tilpasse anonyme data, kommentarer, indlæg eller medier, du bidrager med til tjenesterne.

MEDDELELSER OG KAMPAGNER

Ved at bruge vores tjenester, giver du dit samtykke til at modtage elektroniske meddelelser og kampagner fra os. Du er enig i, at de meddelelser, aftaler, redegørelser eller anden kommunikation eller andre kampagner, som vi sender til dig elektronisk, opfylder alle juridiske krav til kommunikation, inklusive at disse meddelelser skal være skriftlige.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Følgende ansvarsfraskrivelser fremføres på vegne af Autovice A/S, vores associerede selskaber, datterselskaber, dataleverandører, tjenesteudbydere, kanalpartnere, leverandører og affilierede selskaber samt vores respektive ledere, direktører, medarbejdere, agenter og aktionærer.

Tjenesterne leveres “som de er og forefindes”, og du accepterer, at brugen af dem er for egen risiko. Vi garanterer og lover ikke nogen specifikke resultater af brugen af tjenesterne, herunder muligheden for at levere eller modtage tjenester på en given placering eller et givet tidspunkt. Vi fralægger os specifikt ansvar for eventuelle underforståede garantier for ejendomsret, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller for, at der ikke foreligger krænkelse.

Autovice og dennes dataleverandører, tjenesteudbydere, kanalpartnere, leverandører og associerede selskaber til Autovice A/S giver ikke garanti for, at din brug af tjenesterne vil være præcis, fuldstændig, pålidelig, aktuel, sikker, uafbrudt, altid tilgængelig eller fejlfri, eller vil opfylde dine krav, at eventuelle fejl i tjenesterne vil blive rettet, eller at tjenesterne er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Vi fralægger os ansvar og giver ingen garanti for forbindelser og tilgængelighed for tjenesterne. Vi giver ingen garantier og kommer ikke med nogen som helst erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, i henhold til loven eller andet, herunder men ikke begrænset til, indhold, kvalitet, nøjagtighed, fuldstændighed, effekt, pålidelighed, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, nytte, brug, eller at de resultater, der skal opnås ved hjælp af tjenesterne, vil være uafbrudte eller fejlfri. Trafik- og fartkameraoplysningerne er kun ment som en information. Du påtager dig enhver risiko for brugen af dem. Autovice A/S og vores leverandører kommer ikke med erklæringer om trafik- og vejforhold, rutens anvendelighed, fart eller fartkameraer. Tjenesterne er kun beregnet til brug som supplerende kørselshjælp og må ikke bruges til formål, der kræver præcis måling af hastighed, retning, afstand eller placering.

Autovice A/S og dennes leverandører fraskriver sig ethvert ansvar for tab, personskade eller skader som følge af brug af eller manglende mulighed for at bruge tjenesterne på grund af vanskelige vejrforhold, ødelæggelse af sendere og/eller transmisisonsinfrastrukturer, naturkatastrofe og/eller manglende pålidelighed, fuldstændighed eller nøjagtighed af trafik- og fartkameradataene. Autovice A/S kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar over for dig eller en anden part for skadeserstatning, indirekte, utilsigtede eller specielle skader eller følgeskader, herunder uden begrænsning, indirekte, direkte, speciel, pønalt begrundet erstatning eller erstatning, som tilfalder den skadelidte, for mistet salg, driftstab, driftsafbrydelse eller mistede forretningsoplysninger, som skyldes brug af eller manglende mulighed for at bruge tjenesterne.

De tjenester, som Autovice leverer, er fællesskabsbaserede, og Autovice er ikke ansvarlig for de personers adfærd, der bruger tjenesterne. Du er eneansvarlig for dine interaktioner med og rapporter til andre brugere. Ved at bruge tjenesterne accepterer du disse risici og erklærer dig indforstået med, at Autovice ikke bærer ansvaret for brugernes handlinger eller undladelser.

Du er ansvarlig for brugen af tjenesterne, og Autovice fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar som følge af uautoriseret brug af tjenesterne.

Meninger, anbefalinger, erklæringer, tilbud eller andre oplysninger eller andet indhold vedrørende Autovice A/S eller de tjenester, som er tilgængelige via tjenesterne, men ikke stilles til rådighed direkte af os, ejes af deres respektive forfattere og er ikke nødvendigvis troværdige. Disse forfattere er eneansvarlige for den type indhold. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab eller skader som følge af, at du har stolet på oplysninger, rapporter eller andet indhold, som tredjeparter har offentliggjort i tjenesterne eller på anden måde.

Placeringsdata, som leveres via tjenesten, er kun til basale placeringsformål, og man bør ikke stole på dem i situationer, der kræver præcise placeringsoplysninger, eller hvor forkerte, unøjagtige eller ufuldstændige placeringsdata kan medføre dødsfald, personskade, skader på ejendom eller miljøet. Hverken Autovice eller nogen af dens indholdsleverandører giver garantier for tilgængelighed, nøjagtighed, fuldstændighed, pålidelighed eller betimelighed af placeringsdata, der spores eller vises af tjenesterne. Alle dine oplysninger, inklusive geolokaliseringsdata, som du angiver eller rapporterer ved hjælp af tjenesterne, er tilgængelige for Autovice og andre brugere af tjenesterne.

Autovice anbefaler, at du bruger tjenesterne med en dataplan med ubegrænsede eller meget vide grænser for dataforbrug, og Autovice er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for gebyrer, omkostninger eller gebyrer for overforbrug af data i tilknytning til en dataplan, som du bruger for at få adgang til og bruge tjenesterne.

OPHØR

Autovice A/S kan når som helst afbryde eller deaktivere din adgang til tjenesterne uden varsel eller erstatningspligt over for dig, hvis der er begrundet mistanke om, at din brug af tjenesterne skader eller truer sikkerheden for brugerne af tjenesterne.

ÆNDRINGER AF NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre disse vilkår og betingelser uden varsel herom. Det anbefales kraftigt at tjekke denne side ofte for at se datoen for de sidste ændringer. Hvis du har indvendinger mod ændringerne til denne politik, skal du ophøre med at bruge vores tjenester.